Vantaalla & Helsingissä 15.-17.3.2017

Ideamme on katsoa maailmaa mahdollisuuksien valossa. Ei esteiden.

Viime kerran jälkeen on maakuntauudistus edennyt huimin loikkauksin. Julkishallintoa tullaan tekemään 50 000 henkilöä pienemmällä määrällä. Julkinen hallinto muuttuu. On mietittävä mitä saamme aikaan entistä pienemmillä resursseilla.

Parviälytään. Parvi on enemmän kuin viiden yksittäisen ihmisen yksittäinen summa. Syntyy älyä, jota ei yksittäinen pystyisi tuottamaan.

Jos ajattelemme kuntaa tai mitä tahansa organisaatiota muutoksessa, on kenttä jaettu neljään.

P3152265.JPG

Image uploaded from iOS (7).jpg

Uudistumiskyky. Kyky uudistaa toimintaansa jatkuvasti. Muutosta muutoksen vuoksi. Heikon uudistumiskyvyn puolella katse on sisällä ja takana. Siellä nähdään esteitä. Resurssit, valta, jotka estävät toiminnan. Erittäin vahvat uskomukset, ettemme onnistu. Vasemmalla puolella organisaatiota on näivettyvät organisaatiot. Ei ole tavoiteltavaa, jos ei ole uudistumiskykyä. On rikottava rajoja ja nähtävä mystisesti mahdollisuuksia jossain, missä muut eivät niitä näe. Emme voi uudistaa toimintaa, ellemme riko vanhan toiminnan rajoja. Uudistumiskykyisestä koneesta kuuluu rätinää. Se ei välttämättä ole sopuisa. Kuten Kirsi Piha sanoi: menestyvä organisaatio pystyy luomaan konflikteja. Konflikti päivässä pitää mielen virkeänä

Ylhäällä akselissa on kyky hyödyntää muutokset. Alhaalla ei näe eikä hyödynnä. Lannistunut kunta/organisaatio tuijottaa omia palvelujaan. Fokus on itsessämme, ei ulospäin katsomisessa ja asiakkaassa. Innostava elinvoimakunta/organisaatio ottaa riskejä. Näkee muutoksen mustissa pilvissä kultaiset reunat. Kyky nähdä ja hyödyntää muutoksen mahdollisuudet eri tavalla kuin muut, tekee meistä voittajan. Meidän on mentävä sinne puolelle, missä voimme saada aikaan asioita. Nähdä asioita täysin toisin mitä kilpailijat näkee.

Samalla resursseilla, ei säästämällä, vaan toimintatapoja muuttamalla olemme tehneet uskomattomia tuloksia. Se on hirveän paljon johtamisesta kiinni.

Mitä olemassa olevilla resursseilla pystymme saamaan aikaan?

Innostava elinvoimakunta.PNG

Johdon katse on oltava elinvoiman kehittämisessä. Aiemmin on kaikki ongelmat ratkaistu resursseja lisäämällä. Nyt on mietittävä niin, että mitä olemassa olevilla resursseilla saadaan aikaan. Silloin ihmiset alkavat toimimaan yhdessä. Suurin ja keskeisin resurssi on osaaminen ja innovaatiot.

Vaatiiko muutoksen käynnistyminen sen, että ollaan kuilun partaalla?

Joskus se vaatii. Nähdään, että näin emme voi jatkaa.

Käytämme usein johtamishuomiostamme suuren osan ankeuttajiin, emme innostajiin. Innovatiivisella Nokialla johtamishuomio meni 80 prosenttisesti ankeuttajiin. Siihen liittyy mukaan jopa työterveyshuolto, jonka työnantaja on palkannut pitämään huolta koneen kunnosta. Kun huomio menee ongelmiin, organisaatio lannistuu. Kuinka jaksat vielä hetken kurjassa duunissasi? Ajattelu, että sinut ikään kuin tuunataan kuntoon jossain viikon leirillä. Jos teemme heikoimman mukaan, me lannistumme. Organisaation on vaikea päästä siitä pois, jos tuijotamme nykytoimintaamme. Mikään organisaatio ei menesty sillä, että sen huonoimmat työntekijät tekevät juuri ja juuri töitä. Vaan sillä, että ihmiset saavat osaamisensa ja innovaationsa käyttöön.

Image uploaded from iOS (3).jpg

P3152263.JPG

JSP:ssä tästä samasta on kokemuksia. Annettiin lupa tehdä ja kokeilla. Emme kiinnitä huomiota marmattajiin. Se on esimiesten kommenttien mukaan tuonut uskomattoman paljon lisää.

Annetaan ihmisille mahdollisuus innostua.

P3152273.JPG

P3152279.JPG

P3152291.JPG

P3152300.JPG

Parviälytystä Vantaalla – nopeita ajatuksia

– Käytetään eri paikkakuntia. Miksi pitäisi olla vain samassa paikassa? Viikko Sulkavalla.
– Ihminen pois kohteesta aktiiviseksi toimijaksi –> ei tuoteta palveluita- ajatus.
-1000 euroa paljon rahaa
kaikki saavat tulla, nuoret mukaan myös. Tästä hyviä kokemuksia toisaalla.
Asiakaskokemus ei ole vain viiniä, vaan nähdään ihmisissä sitä mitä muut eivät näe?
Kuka määrittää palvelutarpeen? Ihminenhän omat halunsa ja tarpeensa tietää parhaiten.
Luodaan uskomattomia palveluita ja kertomuksia. Ihminen valitsee jatkossa. Palvelun on oltava houkutteleva. Tyttären on ostettava palvelu äidilleen.
Lähellä olevat valitsevat palvelun ja unelman, siinä loistava potentiaali.
Asiakkaan on oltava voittaja. Kokemus ratkaisee.
Suositukset ovat kova juttu. Vanhusbisneksen tripadvisor?
Meidän on saatava 200 ihmisen kodista attraktiivinen solu. Tehdään hyvät lupaukset ja paras asiakaskokemus. Fysioterapia tarpeen mukaan ei ole asiakaslupaus. ”Saamme puhelintolpankin kävelemään” on kunnon asiakaslupaus.
Joku juttu miksi muut ihmiset haluavat tulla. Mielekäs tekeminen. Osaamisen kasvu jota eivät itse edes tiedä.
Unelmia ja idea seuraavasta päivästä. Kuka tahansa saa ostaa mitä tahansa. Tilanne on loistava.

Image uploaded from iOS.jpg

Digikuntakokeilu – Maria Vuorensola, pdf >>

Digikuntakokeilun tähtäimenä on tulevaisuuden kunta. Tavoitteena edistää kuntien kehittämistä digitalisaation avulla, parantaa asiakaskokemusta ja saada kustannussäästöjä.

Digikuntakokeilu kokoaa kuntien kokeilut yhteen. Se on pienten ja ketterien toimijoiden juttu.

P3152333.JPG

VM tarjoaa asiantuntija-apua ja sparrausta neljän teeman osalta.

  1. Kokeiluosaaminen ja kokeilukulttuurin edistäminen
  2. Osallistumisen ja vaikuttamisen tuki
  3. Palvelumuotoilun ja asiakaslähtöisyyden vahvistaminen
  4. Kokeilun taloudellisen vaikuttavuuden arviointi

Jos on innovatiivinen, toimintatapojaan kehittävä, menestyy. Sama pätee kuntiin.

www.digikuntakokeilu –sivuilla pääsee kunnat ilmoittautumaan. Haluamme mukaan sparraajia ja sparrattavia ja auttaa teitä rakentamaan tulevaisuuden kuntaa.

Miten osaamme uudistua ja pääsemme innostavaan elinvoimakuntaan?

 

P3152364.JPG

 

Parviälytystä digikuntakokeilun ympärillä

Marian haaste, kuinka pitää haasteessa kunnat mukana ja kokeilla

– innostus
– pienen kynnyksen aktivointia
– eri ikäisiä ihmisiä mukaan
– hyvien käytäntöjen jakaminen. Kertokaa meille. Jakamistalous tähänkin
Heti näkyväksi tekemistä
Kynnys ideoille ihan matalaksi
Aloittaminen vaikeaa, tarvitaan reaktio –>Kaikkien on kehdattava –> julkinen huomioaktivoi.
Rohkaise kaikki kokeilemaan. Tuominta pois.
Esimerkillä johtaminen
Joo ja- kulttuuria. Kun joku ehdottaa saunakierrosta, niin toinen jatkaa kiihdyttäen.
Jokainen haluaa olla sankari. Oletko vastavirran vai kokeilujen sankari?
Luota itseesi, kokeile, älä kysy lupaa vaan kokeile.
Ihmiset on huomioitava ja nostettava esiin.

Sisäinen turvallisuus luo hyvinvointiyhteiskunnan perustan – Jouni Pousi

Onnettomuuden käsite on muuttumassa. Onnettomuuden ovat laajentumassa. Miten vastaamme organisaationa tähän muutokseen? Onko rakenteemme sellaiset, että me todella pystymme proaktiivisesti toimimaan?

Me olemme hyvin reaktiivisia toimijoita. Se on meidän suurin haaste. Operatiivinen osa on tärkeä, mutta miten organisaatiorakenteemme muodostuu sellaiseksi, että pystymme toimimaan proaktiivisesti? Sen takia me muokkaamme organisaatiota. Jotta vastaamme paremmin tämän päivän tarpeisiin.

Miten pelastustoimi liittyy isossa kuvassa maakuntauudistukseen? Se ja soteuudistus ohjaa  meidän tekemistämme.

Mikä muuttuu?

Varmasti monikin asia. Mutta perustoiminnot pysyy samana, lähipalvelut isona asiana. Palvelujen kokoaminen muuttuu. Tilannekuvajärjestelmät.

  • Viranomaistoimivalta tulee säilymään
  • Perustuslain mukaan tulee yhdenvertaisuusperiaate. Palvelujen pitää olla järjestetty yhdenvertaisesti Suomessa
  • Tarpeen, laadun ja määrän määrittely

Voiko julkinen toimia samojen toimintamallien mukaan kuin yksityinen? Kun puhumme julkisesta palvelutuotannosta, tarviiko sitä ajatella niin, että se ei ole ketterä ja dynaaminen? Miksi pitäisi? Tehokkuuteen saatetaan yhdistää voitontavoittelu, mutta se ei ole yksi ja sama.

P3152379.JPG
”Lempeästi meikäläisiä kutsutaan aika ajoin Kirkkokadun mokkatakkimaistereiksi”

Neuvottelematon virkamies.jpg

P3152377.JPG

Image uploaded from iOS (5).jpg

Hyvinvointihotelleja Vantaalla ja Helsingissä

 

Asiakaskokemuksia Suomenlinnassa

P3162523.JPG

Toimintakulttuuri on se juttu. Meidät tunnetaan rohkeista, nopeista, konkreettisista kokeiluista ja hyvästä hengestä. Oulunkaari houkuttelee asiakkaan mukaan tekemään asiakaskokemuksen. Ihmiset itse alkavat tuottamaan palveluita. Olemme saaneet levitettyä kokeilukulttuuria koko joukkoon, sieltä pulppuaa uusia ideoita jatkuvasti. Pieniä, kivoja juttuja tapahtuu koko ajan. Työntekijät on saatu yllytettyä rohkeuteen.

Kokeilukulttuurissa on mieletön vahvuus se, että ei tarvitse suunnitella ja pohtia, vaan mennään tekemisen kautta. ICT:n kuuluukin olla tässä taustalla. Mieluummin mahdollistajana.

P3162527.JPG

P3162528.JPG

Asiakkaiden houkuttelua tekemiseen, ei suunnitteluun. Jos kysymme asiakkailta mitä he haluavat, emme pääse mihinkään. On tarjottava foorumeita yhdessä tekemiselle.

Miten luomme parhaan asiakaskokemuksen?

Vaikka olisimme köyhiä kuntia, on meillä varaa palvella hyvin. Tuottaa hyvä asiakaskokemus. Se on se clue.

Esimerkiksi chatin avulla luodaan luottamus asiakkaaseen.

Asiakaskokemus syntyy arvostuksesta. Syy miksi ihminen jättää palvelun ei useinkaan johdu siitä ettei osata. Vaan se johtuu siitä, ettei arvosteta, pidetä minää. Esimerkiksi henkilöstöogelmista suuri osa johtuu huonosta vuorovaikutuksesta.

Usein ajattelemme palveluja tuottaessa, että se korjaa jonkin virheen tai ongelman. Kaukana on aika, jolloin organisaatiot tuottivat jonkin palvelun tai tuotteen, jota asiakkaat tarvitsivat. On tuotettava palveluita, jotka toteuttavat asiakkaan unelmia. Katse tulevaisuuteen menneisyyden sijaan.

On luotava kenttiä ja mahdollisuuksia, joissa työntekijät pääsevät toteuttamaan asiakaskokemuksia. Annammeko tilaa hyvillä vai huonoille asiakaskokemuksille? Reklamaatioille vai onnistumisille?

Tarpeen mukaisen palvelun tuottaminen ei aiheuta hyvää asiakaskokemusta. Ilahduttaminen aiheuttaa.

Image uploaded from iOS (9).jpg

Image uploaded from iOS (10).jpg

Kokeiluilla vauhtia tekemiseen – Johanna Kotipelto, pdf >>

P3162555.JPG

Ottakaa omaksenne se, että Suomi on kokeilujen ykköstekijä. Te olette innovatiivisia ja te uskallatte. Viekää se omaan yhteisöönne.

Tarvitsemme uskallusta puhua ihmiseltä ihmiselle. Sieltä tulee merkitys. Sieltä tulee arvostus.

Käykää syöttämässä Kokeilun paikka -alustalle omat kokeilunne. Ne me halutaan tehdä näkyväksi.

Matti: Valinnanvapauden toteutuessa laatu alkaa puhumaan. Kilpailukykyiseksi tuleminen pitää aloittaa nyt. Miten voimme olla vetovoimaisia?

P3162559.JPG

Kun alat kokeilemaan, sinulla ei olekaan enää onnistumisen pakkoa. Kokeilemalla me pystymme hakemaan parhaan ratkaisun.

Muutoksen jälkeen – Kalle Michelsen, pdf >>

Johtamisen kannalta olemme herkullisessa tilanteessa. Verkottumisen kautta saada instituutiot toimimaan samaan suuntaan. Jos aikaikkuna sulkeutuu, olemme takaisin entisessä. Mahdollisuuden hetki. Nyt on oltava tilanteessa hereillä. Tulee tyhjiö. Joku sen täyttää. Täyttääkö kunta sen omalla toiminnallaan, vai jättääkö sen täyttymään. Rohkeus toimia ja tehdä aloitteita.

P3162581.JPG

Vanhassa maailmassa näemme seinät. Ja siihen saatavat avustukset. Se on kyvyttömyyttä nähdä mitään uutta.

Mitä uudelta kunnalta halutaan? Kulttuuria, joka määrittyy hyväksi elämäksi. Elinympäristö, joka määrittyy kulttuuriksi.

Kuinka profiloidut ja kuinka voit profiloitua kuntana esimerkiksi? Joroisissa äänestettiin kunnan paras palvelu. Se ei ollut kirjasto eikä terveyskeskus. Se oli latukone.

Mitkä on pysyvyttä edistävät asiat?

Voisi puhua onnellisuudesta. Onnellisuuden kunnasta. Onnellisuudesta ihmiset ovat valmiita maksamaan.

P3162582.JPG

Artsi & Vallaton – Kulttuurielämyksiä Vantaalla

Taide synnyttää tunteita, sanoi Vantaan kaupungin kulttuurijohtaja Annukka Larkio. Artsi avaa ovet rakkauden, yhdessä tekemisen ja Suomi100 hengessä. Taide tarvitsee ihmistä, mutta ihminen tarvitsee taidetta.

 

Sote-kokonaisuutta pidetään vaikeana ratkaistavana. Se on vaikea, mutta ei mahdoton – Timo Aronkytö >>

 


Kutsu >>

Kuva kutsu.PNG

Mainokset